3 years ago

ANG PAG_IBIG NG DIYOS SA ATIN

  Ang pag-ibig ng Diyos sa atin.Una sa lahat ang pag-ibig ay matiyaga at mabait.Ang pag-ibig ay hindi naiingit.Ang pag ibig ay hind read more...